Voetklachten

In deze categorie worden de volgende klachten / aandoeningen besproken:

Vermoeidheidsklachten voet(en):

Iedereen heeft het wel eens, vermoeide voeten. Na een dag veel staan en lopen, moeten uw voeten weer tot rust komen. Veelal zijn de vermoeidheidsklachten in de eerste dagen alweer over.
Wanneer dit niet het geval is nemen de klachten een steeds prominentere rol in in uw dagelijks leven.

Oorzaken hiervan kunnen erg uiteenlopen en hebben vaak een koppeling met elkaar.
Te denken valt aan zwak schoeisel , staan en lopen op een ongelijke / instabiele ondergrond en uiteraard de stand en mate van beweeglijkheid van de enkel-voet.

Gedurende de afwikkeling van de voet is er vaak sprake van overmatig naar binnen(proneren) dan wel naar buiten(supineren) kantelen van uw voet(en). Hierdoor is de drukverdeling tijdens de afwikkeling niet optimaal en worden sommige spiergroepen dan wel gewrichten met hun kapsels en banden overmatig belast.
 
Podoloog Van der Spek bespreekt met u uw klachtenpatroon en brengt de stand en beweeglijkheid van uw voeten in kaart.  Uit het consult en onderzoek komt een voor u passend advies naar voren.

Hielpijnklachten:

In de dagelijkse praktijk van Van der Spek Podologie zijn hielpijnklachten misschien wel de meest voorkomende klachten.
Het hielbeen (calcaneus) is het grootste botstuk van de voet en heeft een belangrijke voornamelijk dragende functie van het menselijk lichaamsgewicht tijdens het staan en lopen.

Hielpijnen komen veelal aan de onderzijde en achterzijde van het hielbeen voor.
De kuitspieren zijn door middel van de achillespees verbonden met het hielbeen, waarvandaan deze pees doorloopt in de peesplaat aan de onderzijde van de voet. Deze helpt de boog van de voet (voetgewelf) functioneel te ondersteunen.

Er hechten dus grote sterke spiergroepen aan het hielbeen aan, welke een forse trekkracht leveren aan dit botstuk. 

 hielpijn.jpg

Aan de onderzijde van de hiel bevindt zich een vetkussen, het matrasje van de hiel. Dit vetkussen helpt mee met het opvangen van krachten op het hielbeen en heeft een dempende werking.
Helaas verliest het vetkussen veelal door ouderdom of overbelasting zijn functionaliteit waardoor het hielbeen extra belast wordt en geïrriteerd kan raken. 

Gedurende het staan en lopen werken de systemen in het onderbeen nauw samen om de belasting welke vrijkomt tijdens het lopen optimaal te verwerken.
Hierbij is een goede functionaliteit van de enkel-voet complex, maar ook bijvoorbeeld knie en heup noodzakelijk.  Een bewegingsbeperking van bijvoorbeeld de enkel geeft uiteindelijk een andere (gecompenseerde)  afwikkeling en veelal een overmatige belasting op in dit voorbeeld de achillespees en peesplaat van de voet.

Hielspoor versus hielpijnsyndroom

Een hielspoor is een benige uitwas (verkalking) aan de onderzijde van het hielbeen veelal juist bij de aanhechting van de peesplaat aan het hielbeen. Deze benige uitwas kan druk uitoefenen in de weke delen aan de onderzijde van de hiel. Door middel van een foto dan wel een echo kan een hielspoor gediagnostiseerd worden. Sommige mensen zeggen het gevoel te hebben op een `erwtje`te lopen.
Een hielspoor is echter niet altijd de oorzaak van de hielpijn ook niet wanneer deze door middel van een foto of echo aan het licht is gekomen.
Wanneer de pijnklachten zich aan de onderzijde van het hielbeen concentreren veelal in het centrum spreek men vaak van een hielpijnsyndroom.  In dit geval zijn weke delen overbelast gelegen in bijvoorbeeld huidlagen, vetkussen of botvlies van het hielbeen.  Een hielpijnsyndroom is een soort verzamelnaam in deze vorm.

De klachten van een hielpijn zoals hierboven besproken zijn veelal geleidelijk ontstaan en kennen een langzame toenemend (progressief) beloop. Dit maakt het in de eerste fase vaak moeilijk herkenbaar voor mensen. Klachten zoals start- en ochtendstijfheid van de voet ter hoogte van de onder- en soms achterzijde van de hiel passen vaak in dit beeld.
Inzichtelijk maken van de mate van belasting op het beloop van de hielpijnklachten zijn zeer waardevol.  U kunt hierbij denken aan het bijhouden en becijferen ( 0-10 , waarbij 0 geen pijn en 10 meeste pijn) van uw klachten gerelateerd aan de dagelijkse activiteiten.
Doel hiervan is voor uzelf inzicht te krijgen op eventuele overbelastingen en dus belemmeringen in herstel van uw hielpijnklachten.

Oefeningen:

(Excentrische)rekoefeningen van kuitspieren en peesplaat van de voet kunnen bevorderend helpen bij het herstel van uw hielpijnklachten. Daarnaast kan het `losmaken` van de peesplaat van de voet door met uw voet over een (tennis)bal te rollen een goede bijdrage leveren.
Ik help u graag bij het doornemen van deze (basis)oefeningen.

Podoloog Van der Spek bespreekt met u uw klachtenpatroon en brengt de stand en beweeglijkheid van uw voeten in kaart.
Afwijkingen in stand en overmatig bewegen van de voet kunnen door middel van een schoen- en zooladvies verbeterd worden. Denkt u aan een uitsparing in uw steunzool om de pijnlijke plek van de hiel te ontlasten.
Uit het consult en onderzoek komt een voor u passend advies naar voren.

Peesplaatklachten / fasciitis plantaris:

De peesplaat (plantaire fascie) loopt vanaf het hielbeen en waaiert in de vorm van een `driehoek` uit naar de tenen (ter hoogte van de ballijn) van de voet. Een belangrijke functie is het stabiliseren van de binnenste voetboog (lengte gewelf) van de voet gedurende de belaste fase tot aan de afzet van de voet tijdens het lopen en bijvoorbeeld springen.
De peesplaat heeft dus een wisselende spanning naast basis spanning, welke er altijd op deze peesplaat staat.

 fascia plataris.jpg

Peesplaatontsteking / fasciitis plantaris

Wanneer de peesplaat overmatig belast wordt kan er een ontstekingsreactie ontstaan.
Oorzaak kan liggen in dan wel te snel veranderende belasting (denkt u aan meer of anders gaan sporten, meer staan dan wel lopen in dagelijks werk of bijvoorbeeld dragen van slippers op een zomerse dag). Of in combinatie van onbalans in voetafwikkeling door een stands- of bewegingsbeperking in de enkel-voet.

Peesplaatklachten ontstaan veelal geleidelijk en kennen een langzame toenemend (progressief) beloop. Dit maakt het in de eerste fase vaak moeilijk herkenbaar voor mensen. Klachten zoals start- en ochtendstijfheid van de voet aan de onderzijde van de voet passen vaak in dit beeld.
Inzichtelijk maken van de mate van belasting op het beloop van de klachten zijn zeer waardevol. 
U kunt hierbij denken aan het bijhouden en becijferen ( 0-10 , waarbij 0 geen pijn en 10 meeste pijn) van uw klachten gerelateerd aan de dagelijkse activiteiten.
Doel hiervan is voor uzelf inzicht te krijgen op eventuele overbelastingen en dus belemmeringen in herstel van uw hielpijnklachten.

Oefeningen:

(Excentrische)rekoefeningen van kuitspieren en peesplaat van de voet kunnen bevorderend helpen bij het herstel van uw hielpijnklachten. Daarnaast kan het `losmaken` van de peesplaat van de voet door met uw voet over een (tennis)bal te rollen een goede bijdrage leveren.
Ik help u graag bij het doornemen van deze (basis)oefeningen.

Podoloog Van der Spek bespreekt met u uw klachtenpatroon en brengt de stand en beweeglijkheid van uw voeten in kaart.
Afwijkingen in stand en de (onder- /overmatige) beweeglijkheid van de voet kunnen door middel van een schoen- en zooladvies verbeterd worden. In dit geval om overrekking van de peesplaat te voorkomen.  
Uit het consult en onderzoek komt een voor u passend advies naar voren.


Scheve grote teen: de hallux valgus

Hallux staat voor de `grote teen` en valgus is de stand van de teen. Het betreft hier dus een standsafwijking van de grote teen.

 hallux valgus.jpg

De oorzaak is veelal familiair, gaat u maar eens na of bijvoorbeeld moeder dan wel oma ook deze standsafwijking van de teen bezit.
Daarnaast is vaak krap zittend schoeisel ( bijvoorbeeld instapschoenen / pumps bij dames) dan wel in combinatie met overmatig naar binnen staan en bewegen (overproneren) van de voet een boosdoener.

Soms ontstaat er een pijnlijke plek aan de binnenzijde van de grote teen. Dit betreft een ontstoken slijmbeurs ook wel `bunion`genoemd.
Bij overmatige irritatie van de bunion kan deze gaan verkalken en bewegingsbeperking en verdere standsafwijking van de grote teen opleveren.
In enkele gevallen kan de grote teen de tweede teen in de weg zitten en drukplekken geven of zelfs onder de tweede teen duiken (ruiterteen).

Podoloog Van der Spek bespreekt met u uw klachtenpatroon en brengt de stand en beweeglijkheid van uw voeten in kaart.
Afwijkingen in stand en de (onder- /overmatige) beweeglijkheid van de voet kunnen door middel van een schoen- en zooladvies verbeterd worden. Belangrijk is daarbij ruimte welke de voorvoet krijgt in de schoen. 
Uit het consult en onderzoek komt een voor u passend advies naar voren.

Probeert u ook eens de oefeningen uit dit filmpje op aanvulling van uw behandeling!
https://www.youtube.com/watch?v=gyI5UxRdEPI


Voorvoetklachten (metatarsalgie):

Metatarsalgie is een verzamelnaam voor klachten ter hoogte van de onderzijde van de ballijn van de voet.

metatarsalgie.jpg 

Vaak is er sprake van een branderig gevoel op deze locatie en gaat gepaard met overmatige eeltvorming.

Het dragen van (te)hoge hakken is een aannemelijke verklaring voor het ontstaan van deze klachten.
Hierdoor wordt het lichaamszwaartepunt naar voren verplaatst en staat men meer op de voorvoet.
Echter komen deze klachten ook voor bij het dragen van `normale` schoenen.
U kunt dan denken aan mensen welke relatief veel staan en lopen voor bijvoorbeeld hun werkzaamheden. Door het doorzakken van de voorvoet en wrijving door overmatig draaien van de voet ontstaat er lokale overbelasting.

Podoloog Van der Spek bespreekt met u uw klachtenpatroon en brengt de stand en beweeglijkheid van uw voeten in kaart.
Afwijkingen in stand en overmatig bewegen van de voet kunnen door middel van een schoen- en zooladvies verbeterd worden.  U kunt in dit geval denken aan het ondersteunen van de voorvoet en eventueel pijnlijke `voorvoetkopjes` drukvrij leggen.
Uit het consult en onderzoek komt een voor u passend advies naar voren.


Mortonse neuralgie / Morton`s neuroom:

Een Morton`s neuroom is een beknelling van een gevoelszenuw in de voorvoet, veelal gelegen tussen de derde en vierde middelvoetsbeentjes ter hoogte van de kopjes.

mortonse neuralgie.jpg


Personen met een verdenking van een Morton`s neuroom klagen over tintelingen, brandend gevoel en/of een dof- / doodgevoel tussen de tenen van de beknelling.
De voornaamste oorzaak is dat de zenuw klem komt te zitten en als het ware `door de man-gel genomen` wordt tijdens het belasten.  Vaak in samenhang met een platvoettype en door-gezakte voorvoet (Pes transversus).
Klachten nemen toe bij het dragen van schoenen, zeker wanneer deze smal zijn en een rela-tief hoge hak hebben. In de eerste fase nemen de klachten snel af bij het uitrekken van de schoenen en eventueel los masseren van de voorvoet. Wanneer de zenuw niet de mogelijk-heid krijgt tot herstel naar normale omvang, kunnen de klachten zelfs toenemen en aanhouden na het uitrekken van de schoenen. De zenuw is beschadigd geraakt waarbij er sprake van weefselgroei kan zijn (neuroom). De zenuw blijft geprikkeld en geeft signalen uit zoals tintelingen, branden gevoel en/of een dof- / doodgevoel tussen de tenen van de beknelling.


Podoloog Van der Spek bespreekt met u uw klachtenpatroon en brengt de stand en beweeglijkheid van uw voeten in kaart.
Afwijkingen in stand en de (onder- /overmatige) beweeglijkheid van de voet kunnen door middel van een schoen- en zooladvies verbeterd worden.
Belangrijk is daarbij ruimte welke de voorvoet krijgt in de schoen. De voorvoet krijgt een ondersteuning om zo de ruimte tussen de middenvoetsbeentjes te optimaliseren.
Daarnaast wordt de belasting van de voet besproken. Te denken valt aan overmatig sporten of sommige beroepen, waarbij de middenvoetsbeentjes een ongewone stress te verduren krijgen.
Uit het consult en onderzoek komt een voor u passend advies naar voren.


Teenafwijkingen:

Hamertenen / klauwtenen

De tweede tot en met de vijfde teen bezitten elk 3 botstukken.  Wanneer zich in 1-2-3 gewrichten een standsafwijking bevindt, spreekt men over een krabbelteen, hamerteen of klauwteen.

 hamer- klauwteen.jpg

De oorzaak kan liggen in het doorzakken van de voorvoetboog. In sommige gevallen is er sprake van het dragen van krappe smalle schoenen of zelfs te kleine schoenen.

De teenafwijkingen kunnen drukplekken geven aan zowel de bovenzijde als de onderzijde van de ballijn van de voet en de tenen.

Overliggende tenen

Overliggende tenen kan in nauw verband staan met de informatie hierboven beschreven van de hamer- en klauwteen.
Oorzakelijk kan een overliggende teen een defect hebben in het kapsel van het gewricht van het middenvoetsbeentje en de aangrenzende teen. Hierdoor verandert de druk in het gewricht waardoor de teen scheef kan gaan staan of zelfs over elkaar komen te liggen.

Podoloog Van der Spek bespreekt met u uw klachtenpatroon en brengt de stand en beweeglijkheid van uw voeten in kaart.
Afwijkingen in stand en overmatig bewegen van de voet kunnen door middel van een schoen- en zooladvies verbeterd worden.  U kunt in dit geval denken aan het ondersteunen van de voorvoet en eventueel pijnlijke `voorvoetkopjes` drukvrij leggen. Ook het maken van siliconen ortheses om de drukplekken van tenen te verminderen is een goede mogelijkheid.
Uit het consult en onderzoek komt een voor u passend advies naar voren.


Eeltvorming / lijkdoorn(s):

Eeltvorming van de voet wordt vaak als `lelijk` ervaren en men wil maar al te graag dit eelt verwijderen om weer mooie gladde voeten te krijgen.

Eelt ontstaat op plekken waar er sprake is van een (te) hoge drukbelasting op de (opper)huid. Het vormen van eelt is een bescherming van de huid om kans op schade van de huid te verkleinen. Het is echter ook een verschijnsel dat er lokaal te veel huidbelasting is.

De oorzaak kan liggen in het doorzakken van de voorvoetboog. In sommige gevallen is er sprake van het dragen van krappe smalle schoenen of zelfs te kleine schoenen.

Likdoorn

Een likdoorn ook wel eksteroog of clavus genoemd ontstaat primair zoals eeltvorming: plaatselijke overdruk op de (opper)huid. In dit geval is er meer sprake van een piekdruk, waarbij er een eeltpit ontstaat en naar binnen groeit. Dit kunt u vergelijken met het inlopen van een splinter. U kunt veelal een zwart puntje zien en (as)druk op dit plekje is pijnlijk.

likdoorn.jpglikdoorn 2.jpg


Podoloog Van der Spek bespreekt met u uw klachtenpatroon en brengt de stand en beweeglijkheid van uw voeten in kaart.
Afwijkingen in stand en de (onder- /overmatige) beweeglijkheid van de voet kunnen door middel van een schoen- en zooladvies verbeterd worden. 
U kunt in dit geval denken aan het ondersteunen van de voorvoet en eventueel pijnlijke `voorvoetkopjes` drukvrij leggen.
Wanneer er sprake is van een likdoorn, wordt u geadviseerd deze door een pedicure te laten verwijderen.
Uit het consult en onderzoek komt een voor u passend advies naar voren.