Podologie en houding

`De voet is het fundament van ons lichaam, te vergelijken met de fundering van uw huis.
Wanneer er afwijkingen zijn in de fundering zullen de muren niet rechtop blijven staan zonder dat er zich scheuren gaan vertonen`

Bovenstaande vergelijking geeft in het kort weer dat het belangrijk is om de stand en functie van uw voeten en benen te beoordelen bij houdingsklachten.
Andersom kunnen beperkingen in rug(wervelkolom), heup en/of knie de voetstand en functie ook beïnvloeden.

houding.jpg
 

Zo is in het algemeen een voettype ( plat- , normale- of holvoet) gekoppeld aan een kenmerkende lichaamshouding.
Wanneer er in sprake is van een ongelijke (asymmetrische) stand van bijvoorbeeld de enkel-voet, knie en/of heup heeft dit direct invloed op de stand van het bekken en de wervelkolom.

Podoloog Van der Spek bespreekt met u uw klachtenpatroon en brengt de stand en beweeglijkheid van uw voeten in kaart. Vervolgens wordt uw houding beoordeeld in zowel zit als in staande positie. Bekeken wordt of door middel van ondersteuning van uw voeten de houding in stand geoptimaliseerd kan worden.
Afwijkingen in stand en de (onder- /overmatige) beweeglijkheid van de voet kunnen door middel van een schoen- en zooladvies verbeterd worden. 
Uit het consult en onderzoek komt een voor u passend advies naar voren.