Enkel- / onderbeen- /knieklachten

In deze categorie worden de volgende klachten / aandoeningen besproken:

Enkelklachten:

Anatomie

De enkel is dat gewricht welke de voet met het onderbeen verbindt.
Vanuit het onderbeen vormen het scheenbeen (tibia) en het kuitbeen (fibula) samen met het sprongbeen (talus) het zogenoemde `bovenste spronggewricht`.
Het sprongbeen (talus) staat op het hielbeen (calcaneus) dit vormt samen het `onderste spronggewricht`.

enkel.jpg
 

Bewegingen in het bovenste spronggewricht is het naar omhoog bewegen(dorsaalflexie) van de voet ongeveer 20° en het naar beneden bewegen van de voet (plantairflexie) ongeveer 30°.
Het onderste spronggewricht kantelt de voet naar binnen (eversie) dan wel naar buiten (inversie).
Spieren vanuit het onderbeen met hun aanhechtingen aan de voet brengen de krachten over om deze bewegingen mogelijk te maken.

Demping

Gedurende de landing (hielstrike) van het lopen komen er forse krachten vrij. Bewegingen in het enkelgewricht absorberen grotendeels deze krachten en helpen dus mee in het verwerken van de loopbelasting.
Beperkingen in het enkelgewricht kunnen dit systeem nadelig beïnvloeden en bijvoorbeeld andere gewrichten en/of structuren zoals pezen en spieren overbelasten. 

(In)stabiliteit

Stabiliteit is het vermogen om controle te behouden gedurende het belasten van een gewricht.
Stabiliteit kent een passief aspect: vorm en contact van de botstukken van een gewricht en het daaromheen zittend kapsel met verdikkingen, de banden (ligamenten).
Daarnaast spreekt men over het aspect actieve stabiliteit. U kunt hier denken aan de invloed en werking van spieren welke rondom het gewricht aanhechten of welke over het gewricht verlopen.
Het gevoel geen controle over , in dit geval, de enkel te hebben duidt men aan als instabiliteit.

Podoloog Van der Spek bespreekt met u uw klachtenpatroon en brengt de stand en beweeglijkheid van uw voeten in kaart.
Afwijkingen in stand en de (onder- /overmatige) beweeglijkheid van de voet kunnen door middel van een schoen- en zooladvies verbeterd worden. 
Enkels met een afwijkende stand kunnen met een ondersteuning worden gecorrigeerd en de overmatige bewegelijkheid van de enkel-voet kan worden gestabiliseerd.
Veelal wordt er aanvullend advies gegeven om uw onderbeenspieren actief te gaan trainen.
Uit het consult en onderzoek komt een voor u passend advies naar voren.


Achillespeesklachten:

De achillespees is de pees welke de kuitspieren verbinden met het hielbeen. Het is een forse en sterke pees, waarop constant een hogere spanning staat.
Gedurende het staan en lopen neemt deze belasting op de achillespees en kuitspieren toe, zeker bij sportbelastingen zoals hardlopen en springen, aanzetten en afremmen.

 achillespees.jpg

Bij overmatige belasting kan de achillespees ontstoken raken. Oorzaken zijn vaak uiteenlopend en hebben vaak een connectie met elkaar.
U kunt denken aan veranderende belasting zoals sport(opbouw) en werkzaamheden. Dragen van zwak schoeisel, lopen op ongelijke instabiele ondergrond.

Voetafwijkingen zoals bijvoorbeeld het overmatig naar binnen dan wel naar buiten gekanteld staan van het hielbeen kan het beloop van de klachten nadelig beïnvloeden.  Dit omdat de achillespees aanhecht aan het hielbeen.

Achillespeesklachten ontstaan veelal geleidelijk en kennen vaak een langzame toenemend (progressief) beloop. Dit maakt het in de eerste fase vaak moeilijk herkenbaar voor mensen. Klachten zoals start- en ochtendstijfheid van de voet aan de onderzijde van de voet passen vaak in dit beeld.
Inzichtelijk maken van de mate van belasting op het beloop van de klachten zijn zeer waardevol. 
U kunt hierbij denken aan het bijhouden en becijferen ( 0-10 , waarbij 0 geen pijn en 10 meeste pijn) van uw klachten gerelateerd aan de dagelijkse- en sportactiviteiten.
Doel hiervan is voor uzelf inzicht te krijgen op eventuele overbelastingen en dus belemmeringen in herstel van uw achillespeesklachten.

Oefeningen:

(Excentrische)rekoefeningen van kuitspieren en peesplaat van de voet kunnen bevorderend helpen bij het herstel van uw achillespeesklachten. Ik help u graag bij het doornemen van deze (basis)oefeningen. 

Podoloog Van der Spek bespreekt met u uw klachtenpatroon en brengt de stand en beweeglijkheid van uw voeten in kaart.
Afwijkingen in stand en de (onder- /overmatige) beweeglijkheid van de voet kunnen door middel van een schoen- en zooladvies verbeterd worden. 
Enkels met een afwijkende stand kunnen met een ondersteuning worden gecorrigeerd en de overmatige bewegelijkheid van de enkel-voet kan worden gestabiliseerd.
Aanvullend de onderbeenspieren (excentrisch)rekken is een zeer welkome aanvulling in het herstel proces bij achillespeesklachten.
Uit het consult en onderzoek komt een voor u passend advies naar voren.


Scheenbeenklachten:

Deze categorie klachten komen veelal bij sportende mensen voor en dan met name beginnende sporters.
U kunt denken aan hardlopen, sprong sporten maar ook wandelen.
Pijnklachten worden aangegeven aan de voor- binnenzijde van het scheenbeen, dit is de plek waar de voorste scheenbeenspier een aanhechting kent aan de rand van het scheenbeen.

 scheenbeen.jpg

Het overmatig naar binnen kantelen(proneren) van de voet kan als een belangrijke veroorzaker van deze klachten worden genoemd.
Daarnaast kan de mate van belasting of de opbouw hiervan in onbalans zijn. Inzichtelijk maken van de mate van belasting op het beloop van de klachten zijn zeer waardevol. 
U kunt hierbij denken aan het bijhouden en becijferen ( 0-10 , waarbij 0 geen pijn en 10 meeste pijn) van uw klachten gerelateerd aan de dagelijkse- en sportactiviteiten.

Schoenen

Kijk verder goed naar uw schoenen. Bij scheenbeenklachten waarbij de pijn aan de binnenrand van het scheenbeen zit is een goede zijwaartse stabiliteit van belang.
Bij scheenbeenklachten waarbij de pijn meer aan de voorzijde van het onderbeen bevindt (spierbuik) kan een te stijve schoen weleens de boosdoener zijn.


Podoloog Van der Spek bespreekt met u uw klachtenpatroon en brengt de stand en beweeglijkheid van uw voeten in kaart.
Afwijkingen in stand en de (onder- /overmatige) beweeglijkheid van de voet kunnen door middel van een schoen- en zooladvies verbeterd worden. 
Voeten welke overmatig naar binnen kantelen dienen te worden gestabiliseerd met een steunzool.
Uit het consult en onderzoek komt een voor u passend advies naar voren.


Knieklachten:

Anatomie

Het kniegewricht vormt de schakel tussen het bovenbeen en het onderbeen. Het betreft hier een zogenaamd scharniergewricht, te vergelijken met een deurscharnier, waardoor het mogelijk is het bovenbeen ten opzichte van het onderbeen over een afstand van 140° te buigen en vervolgens weer te strekken. Daarnaast kan het onderbeen bij een gebogen knie nog 8° draaien ten opzichte van het bovenbeen.

 knie.jpg

(In)stabiliteit

Stabiliteit is het vermogen om controle te behouden gedurende het belasten van een gewricht.
Stabiliteit kent een passief aspect: vorm en contact van de botstukken van een gewricht en het daaromheen zittend kapsel met verdikkingen, de banden (ligamenten).
Daarnaast spreekt men over het aspect actieve stabiliteit. U kunt hier denken aan de invloed en werking van spieren welke rondom het gewricht aanhechten of welke over het gewricht verlopen.
Het gevoel geen controle over , in dit geval, de enkel te hebben duidt men aan als instabiliteit.

Veel voorkomende knieklachten
-    Lopersknie;
( iliotibiaal frictiesyndroom van de knie: Net boven de aanhechting van de peesplaat aan het onderbeen, kan de pees schuren over de buitenzijde van de knie. Als dat langere tijd gebeurt, kan er irritatie en uiteindelijk een slijmbeursontsteking ontstaan.)
-    Jumpersknee;
(overbelasting van de aanhechting van de strekpees van de knie aan de knieschijf. Er ontstaan kleine scheurtjes in de pees, die vaak moeilijk genezen door plaatselijk verminderde doorbloeding).
-    Voetbalknie;
(scheur in binnen- dan wel buiten meniscus van de knie)
-    Bandletsel;
( binnen- buitenband en/of de kruisbanden van de knie)
-    Patello femorale klachten:
(retropatellaire condropathie. Retropattellair staat voor achter de knieschijf.  Condropathie betekent kraakbeenletsel)
-    Verminderde kwaliteit van het kniegewricht;
( kraakbeenschade zoals bij artrose)

Bewegingsketen

Standen en bewegingen welke de voet maken reageren door naar onder andere knie, dit omdat ze in een zelfde bewegingsketen zitten.
Bijvoorbeeld een voet welke overmatig naar binnen kantelt (proneren) geeft ook een naar binnen draaiend effect op de knie en hierdoor weer meer stressrek op bijvoorbeeld de binnenband en kapsel van de knie.
De voetstand corrigeren en de overmatige beweging van de voet stabiliseren verminderd de druk op de knie.

Podoloog Van der Spek bespreekt met u uw klachtenpatroon en brengt de stand en beweeglijkheid van uw voeten in kaart.
Afwijkingen in stand en de (onder- /overmatige) beweeglijkheid van de voet kunnen door middel van een schoen- en zooladvies verbeterd worden. 
Uit het consult en onderzoek komt een voor u passend advies naar voren.


Vermoeidheidsklachten onderbeen:

Iedereen heeft het wel eens, vermoeide benen. Na een dag veel staan en lopen, moeten uw voeten en benen weer tot rust komen. Veelal zijn de vermoeidheidsklachten in de eerste dagen alweer over.
Wanneer dit niet het geval is nemen de klachten een steeds prominentere rol in in uw dagelijks leven.

Oorzaken hiervan kunnen erg uiteenlopen en hebben vaak een koppeling met elkaar.
Te denken valt aan zwak schoeisel , staan en lopen op een ongelijke / instabiele ondergrond en uiteraard de stand en mate van beweeglijkheid van de enkel-voet.

Gedurende de afwikkeling van de voet is er vaak sprake van overmatig naar binnen(proneren) dan wel naar buiten(supineren) kantelen van uw voet(en). Hierdoor is de drukverdeling tijdens de afwikkeling niet optimaal en worden sommige spiergroepen dan wel gewrichten met hun kapsels en banden overmatig belast.
 
Podoloog Van der Spek bespreekt met u uw klachtenpatroon en brengt de stand en beweeglijkheid van uw voeten in kaart.  Uit het consult en onderzoek komt een voor u passend advies naar voren